Verrijkend Peru

Een jaar geleden heeft Stichting El Fuego (inzet voor kansarme kinderen) mij gevraagd om in Peru op vakkundige wijze foto- en videomateriaal te maken dat gebruikt kan worden voor de website, het jaarverslag en andere communicatie-uitingen van de stichting. Dat betekende het dagenlang vastleggen van beelden van hoe het er aan toe gaat op de projecten, met hierbij een focus op de mensen die centraal staan in de film. De titel ‘Verrijkend Peru’ was makkelijk gevonden terugblikkend op alle ervaringen en indrukken die zijn opgedaan tijdens het verblijf in Peru. De film en het fotoboek zijn voortgekomen uit een succesvolle samenwerking tussen Stichting El Fuego en Stefan Vogelzang Fotografie. Vanuit Jaef heb ik het hele project grafisch vom gegeven.
In overleg met Judith Wiegant, initiatiefneemster van Stichting El Fuego, is besloten de film en het fotoboek op een mooie wijze te presenteren aan haar doelgroep. Daarom is de website www.verrijkendperu.nl in het leven geroepen om buiten haar reguliere website om een extra focus te creëren op de film en het indrukwekkende fotoboek dat tesamen een onverbloemd kijkje biedt in de activiteiten van stichting El Fuego.