Huisstijl KOC de Baobab

Een goede vriend van me heeft mij gevraagd een sterke huisstijl te ontwerpen voor zijn kinderopvangcentrum. Binnen de huisstijl staat de Baobab-boom centraal. De Baobab-boom groeit veel in Afrika en vormt een bron van voedsel en sap voor boeren en mensen die op doortocht zijn door de droge vlaktes. Dit idee is doorvertaald naar de zorg die geboden wordt voor kinderen met een PGB. Naast de huisstijl met een fris en speels karakter is er ook een website ontworpen. KOC de Baobab profileert zich als een van de weinige gespecialiseerde kinderopvanghuizen voor kinderen met een PGB.